New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
" target="link">
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 06 พ.ย. 2561

   
 
[11/11/2561,17:53:39]
โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลาการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [27/09/2561,15:24:45]
งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี [17/08/2561,09:19:07]
สถาบัน กศน.ภาคเหนือเชิญร่วมงาน [08/08/2561,12:47:19]
เอกสาร การถอดบทเรียน โครงการวิจัยการสร้างต้นแบบเมืองแแห่งการเรียนรู้ [19/12/2560,11:34:22]
ร่าง นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 [07/11/2560,17:23:54]
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดทำเอกสารวิชาการ “แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดาวน์โหลดได้ที่บล็อก คลังสื่อและหลักสูตร ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ [12/10/2560,11:33:31]

แสดงทั้งหมด >>  
 


การประชุมวิทยากร โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"บุคลากรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยนช์ พัฒนาพื้นที่ภายในสถาบัน กศน.ภาคเหนือประชุมนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบัน กศน.ภาคเหนือโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประชุมชี้แจงวิทยฐานะผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา และครู กศน. ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือรมช.กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กศน.ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงาน กศน.การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว๒๑/๒๕๖๐) | เขียนข่าวโดย สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณธ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว๒๑/๒๕๖๐)โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยถูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


แสดงทั้งหมด >>  
 
[11/11/2561,17:54:55]
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดทำประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ การดูของและจำหน่ายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ [15/11/2560,08:08:55]

แสดงทั้งหมด >>  

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม

ไม่มีปฏิทินกิจกรรมช่วงนี้!


New Document

Username

Password

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862