ผอ.สถาบันกศน.ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ โีรงแรมรอยัล ซิตี้ กทม.