คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ สถาบันกศน.ภาคเหนือเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ สถาบันกศน.ภาคเหนือเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เมื่อวันสุกร์ที่ 17 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนอนุบาลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง