จัดประชุมการเตรียม การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานจัดประชุมการเตรียม การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕ ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนจาก กศน.จังหวัด ๑๗ จังหวัดทั่วภาคเหนือเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสัมมนา ๑ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ