คอร์สเรียนออนไลน์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะดิจิทัล

ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับองค์การยูเนสโก องค์กรภาคีและผู้เชี่ยวชาญจาก 11 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกเพื่อพัฒนาคอร์ส ด้านศูนย์การเรียนชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับข้าราชการ ผู้จัดการศูนย์การเรียนชุมชน ครู นักการศึกษาและนักเรียน/นักศึกษาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

https://lll-olc.net/
ดาวน์โหลดเอกสารลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 03:41:14 น.