ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2564

ตามที่สำนักงาน กศน. กำหนดดำเนินการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศประจำปี 2564 ของบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการจัด และสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพ
ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:04:49 น.