New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 05 มี.ค. 2562

   
 
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย [20/02/2562,16:29:37]
การจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรีสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน [26/11/2561,08:16:15]
หลักสูตรพัฒนาครู กศน. ด้านการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกเสรี สาระการประกอบอาชีพ [26/11/2561,08:16:59]
โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลาการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [27/09/2561,15:24:45]
งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี [17/08/2561,09:19:07]
สถาบัน กศน.ภาคเหนือเชิญร่วมงาน [08/08/2561,12:47:19]
เอกสาร การถอดบทเรียน โครงการวิจัยการสร้างต้นแบบเมืองแแห่งการเรียนรู้ [19/12/2560,11:34:22]
ร่าง นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 [07/11/2560,17:23:54]
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดทำเอกสารวิชาการ “แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดาวน์โหลดได้ที่บล็อก คลังสื่อและหลักสูตร ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ [12/10/2560,11:33:31]

แสดงทั้งหมด >>  
 


ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอห้างฉัตรประชุมวางแผนการจัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562Your Website was Hacked by Pku.LNX# & March7|Your Website was Hacked by Pku.LNX# & March7|Your Website was Hacked by Pku.LNX# & March7|Your Website was Hacked by Pku.LNX# & March7|การประชุมประสานแผนการดำเนินงาน กศน.ในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562การอบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ก่อนการปฏิบัติงานรมช.ศธ. ปลัดกระทรวงฯ เลขาธิการ กศน. และคณะเยี่ยมชมสถาบัน กศน.ภาคเหนือการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจรของ รมช.ศธ.


แสดงทั้งหมด >>  
 
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดทำประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ การดูของและจำหน่ายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ [18/03/2562,01:31:42]

แสดงทั้งหมด >>  

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม

ไม่มีปฏิทินกิจกรรมช่วงนี้!


New Document

Username

Password

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862