north education e-learning network 2008

... ขอต้อนรับเข้าสู่สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

..

north education e-learning : northNFE network

เข้าถึงห้องเรียนรู้คลิกจากรายการด้านบน

 
 

ห้องการศึกษาออนไลน์

กลับหน้าหลักของฐานการศึกษาออนไลน์

 

การศึกษาตามอัธยาศัยไม่ต้องลงทะเบียน

 

การศึกษานอกระบบประเภทต่อเนื่องฐานแรก

 

การศึกษานอกระบบประเภทต่อเนื่องฐานสอง

 

การศึกษาตามอัธยาศัยบนฐาน BLOG

 

มาตรฐานวิชาชีพครูบนฐาน BLOG

 
 
 

ติดต่อ (contact)

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ (หน่วยงาน)

 

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ (ผู้อำนวยการ)

 

ผู้ดูแลระบบ

 

 
counter check  

แผนที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ดู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลำปาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ติดต่อ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
 

เลขที่ 193 ถนนลำปาง-จามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100

 

โทรศัพท์ 0-5422-1024
โทรสาร  0-5422-1127

 

 

 

 

 
     

หมายเลข IP ของท่าน 54.196.110.18

hitcounter

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมการศึกษาๆของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ทาง social network

www.facebook.com/northnfe

https://twitter.com/northnfenetwork

 

Facebook twitter YouTube