สถาบัน กศน.ภาคเหนือขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา


๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

ข้อความถวายพระพร

(6 ข้อความ)

 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ณัฐวุฒิ ปริมาณ หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เฉลิมพล อินต๊ะเสน หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ณัฐพงษ์ อังคะนาวิน หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กรรณิการ์ ยศตื้อ หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางพัทธนันท์ ด่อนดี หน่วยงาน : กศน.อำเภอศรีนคร สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จำเริญ มูลฟอง หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ