New Document
New Document 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 26 ธ.ค. 2562

   
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. พรีเมี่ยม ระบบออนไลน์ [23/02/2564,04:01:17]
ผลงานทางวิชาการ เรื่องรูปแบบการบริหารศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดําริ [23/02/2564,04:02:48]
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ [23/02/2564,03:45:06]
บทเรียนออนไลน์เรื่องการเรียนรู้กัญชาและกัญชง อย่างชาญฉลาดสําหรับประชาชน และ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19 [11/02/2564,03:10:46]
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน โครงการพลังงานสัญจร [11/02/2564,03:02:58]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [08/02/2564,03:02:49]
ประชาสัมพันธ์งานวิจัยเรื่องการบริการโดยสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยรูปแบบ "Worrawan Model" ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุยบุรี [03/02/2564,02:25:48]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาและแนวการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาฯ [14/01/2564,09:36:43]
มาตรการ การเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การใช้สถานที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ [29/12/2563,11:15:56]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อการศึกษารายวิชา ปี 2563 [04/12/2563,07:08:38]

แสดงทั้งหมด >>  
 


ร่วมพิธี"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"ประชุมวางแผนการนิเทศงาน กศน.ในเขตภาคเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือติดตามผลการดําเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space)ประชุมเตรียมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนจัดการประชุมปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ครั้งที่ 7จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูผู้ช่วยประชุมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับครู กศน.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)การประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564ประชุมเตรียมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 11


แสดงทั้งหมด >>  
 

แสดงทั้งหมด >>  

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม

ไม่มีปฏิทินกิจกรรมช่วงนี้!


แผนที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862