สถาบัน กศน.ภาคเหนือขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ลงนามถวายพระพร

ข้อความถวายพระพร

(14 ข้อความ)

 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  จากคุณ : นายอุดมศักดิ์ วงค์วาลเรือน หน่วยงาน : กศน.อำเภอแม่ใจ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  จากคุณ : นางสาวรุจิรา กลิ่นเลิศ หน่วยงาน : -
 • ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  จากคุณ : พรกนก หน่วยงาน : กศน
 • ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  จากคุณ : พรนภา หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  จากคุณ : ธนาพร หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  จากคุณ : นางสาวสายสุนีย์ จุมปู หน่วยงาน : กศน.อำเภอสังขละบุรี
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  จากคุณ : นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร หน่วยงาน : สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
 • ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  จากคุณ : นายบดินทร์ภัทร์ พุ่มพันธ์วงศ์ หน่วยงาน : ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  จากคุณ : นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  จากคุณ : นางสาวณัฏณิชา คุ้มจุ้ย หน่วยงาน : กศน.อำเภอโพทะเล
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  จากคุณ : นางอรวรรณ ฟังเพราะ หน่วยงาน : สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  จากคุณ : นางอริสา ประกอบดี หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  จากคุณ : กรรณิการ์ ยศตื้อ หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  จากคุณ : ว่าที่ ร.ต.หญิง รัชฎาภรณ์ เมฆอ่ำ หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร