สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ
Northern Regional Institute for Learning Encouragement
Previous slide
Next slide

e-Book

ข่าวกิจกรรม

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS & UPDATE

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

ข่าวประกาศ

วิดิทัศน์

VDO

วีดิทัศน์ “กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้”
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ 1 ปี
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 

ระบบเชื่อมโยง

โพลสำรวจ

POLL

Loading poll ...
Previous slide
Next slide

ข่าวส่วนกลาง

กรมส่งเสริมการเรียนรู้