สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ
Northern Regional Institute for Learning Encouragement
Previous slide
Next slide

e-Book

ข่าวกิจกรรม

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนบน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนบน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ จัดการอบรม หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับ ครู กศน.ตำบล ระยะที่ 2 ให้กับ ครู กศน.ตำบล ที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด 17 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS & UPDATE

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพัก 2 ชั้น สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิดิทัศน์

VDO

วีดิทัศน์ “กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้”
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ 1 ปี
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 

ระบบเชื่อมโยง

โพลสำรวจ

Loading poll ...
Previous slide
Next slide

ข่าวส่วนกลาง

กรมส่งเสริมการเรียนรู้

The king 28 July 2024