New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 25 มี.ค. 2564

   
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) [18/05/2564,08:58:16]
แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [28/04/2564,03:02:04]
ผลงานวิชาการการประเมินโครงการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดำริ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [21/04/2564,02:59:17]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. พรีเมี่ยม ระบบออนไลน์ [23/02/2564,04:01:17]
ผลงานทางวิชาการ เรื่องรูปแบบการบริหารศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดําริ [23/02/2564,04:02:48]
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ [23/02/2564,03:45:06]
บทเรียนออนไลน์เรื่องการเรียนรู้กัญชาและกัญชง อย่างชาญฉลาดสําหรับประชาชน และ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19 [11/02/2564,03:10:46]
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน โครงการพลังงานสัญจร [11/02/2564,03:02:58]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [08/02/2564,03:02:49]
ประชาสัมพันธ์งานวิจัยเรื่องการบริการโดยสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยรูปแบบ "Worrawan Model" ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุยบุรี [03/02/2564,02:25:48]

แสดงทั้งหมด >>  
 


สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุม ทดลองระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. สำนักงาน กศน. (DM-HACLC) รุ่นที่ 2สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุม ทดลองระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. สำนักงาน กศน. (DM-HACLC)คลิปวีดีโอประชุมชี้แจงแบบเก็บข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาการประชุมชี้แจงแบบเก็บข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมเฝ้ารับเสด็จและรับพระราชทานพระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมประชุมโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต TKP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563รวมบริจาคโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 2564เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามสนามสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ_4


แสดงทั้งหมด >>  
 

แสดงทั้งหมด >>  

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม

ไม่มีปฏิทินกิจกรรมช่วงนี้!


แผนที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862