สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมประชุมการมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา แนวทางการบริหารการศึกษา และทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา“SDGs” เป้าหมายที่ 4 (Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียม)

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมเปิดท้องฟ้าจำลองพิษณุโลกและมหกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสุข และการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสุข ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือจัดประชุมประสานแผน ประจำปีงบประมาณ 2567 และการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในพื้นที่ภาคเหนือ

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “ว้นวิชราวุธ”

รายละเอียด