สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 12/2566

วันศุกร์ ทีี่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้
ภาคเหนือ มอบหมายให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 12/2566 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง