สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

โทรศัพท์ภายใน สถาบัน สกร.ภาคเหนือ

ที่อยู่ สถาบัน สกร.ภาคเหนือ

เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054 224 862 ,โทรสาร : 054-313-172
อีเมล์ : north_nfedc@nfe.go.th

แผนที่ สถาบัน สกร.ภาคเหนือ