สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2566

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2466 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดย นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ และคณะร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานในการประชุมสภากาแฟ ณ เรือนจำชั่วคราวปงยางคก ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง