สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง พร้อมครู เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567

วันที่ 4 มกราคม 2567 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เข้าอวยพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567 แด่ นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ณ อาคารอำนวยการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ