สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

นิเทศการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์

ระหว่าง 16-17 กันยายน 2566 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นางแก้วตา ธีระพิสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด และนายธนวัฒน์ นามเมือง นิเทศการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ สถานศึกษา สังกัด สกร.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ในพื้นที่ กลุ่มห้าขุนศึก ประกอบด้วย

  • สนามสอบวิทยาลัยพาณิชการบึงพระ สกร.อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
  • สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก สกร.อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
  • สนามสอบโรงเรียนบางระกำวิทยา สกร.อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก
  • สนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ สกร.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  • สนามสอบโรงเรียนลับแลพิทยาคม สกร.อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์
  • สนามสอบโรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูล) สกร.อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์
การดำเนินการจัดสอบฯ ของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินตามกฏระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ มีการประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่จัดสอบเหมาะสม เดินทางสะดวก ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและกรรมการคุมสอบทุกท่านที่อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้การต้อนรับอย่างดี