นิเทศการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 16 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดย นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วย
นางอรวรวรรณ ฟังเพราะ นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ และนายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลีนิเทศการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
  • สนามสอบโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
  • สนามสอบโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิต จังหวัดนครสวรรค์
  • สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 2 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
  • สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร(นครชุม) อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สนามสอบโรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยความเรียบร้อย ดำเนินตามกฏระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
มีการประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าสอบตารางสอบ สถานที่จัดสอบเหมาะสมเดินทางสะดวก ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและกรรมการคุมสอบทุกท่านที่อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้การต้อนรับอย่างดี