สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ประกาศสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์