สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ประกาศสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ดำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ดำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์