สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ประชุมบรรณาธิการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 8-10 มกราคม 2567 นำโดย นางสาวสุมาลี อริยะสม และคณะประชุมบรรณาธิการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้