สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ผอ.สถาบัน สกร.ภาคเหนือร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU การบูรณาการความร่วมถือ เพื่อแก้ปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ระดับจังหวัด

    นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU การบูรณาการความร่วมถือ เพื่อแก้ปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ระดับจังหวัด ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาลำปาง ลำพูน และสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนพื้นที่จังหวัด ลำปาง ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา และเด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษา แต่ออกจากระบบกลางคัน ที่ไม่สามารถ เรียนในระบบได้ให้มาลงทะเบียนเรียนรู้กับสถานศึกษาสังกัดส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 13 อำเภอ โดยมี โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมร่มไทร
สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ 

แชร์

Facebook