สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

   วันที่ 9 มกราคม 2567 นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะข้าราชการครู ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง