สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 “การส่งเสริมการรู้หนังสือในโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่าน : การสร้างรากฐานเพื่อสังคมที่ยั่งยืนและสงบสุข”

โดยนายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธีเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 โดยมี Ms.Rika Yorozu ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวง ศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี