สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวย การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้
ภาคเหนือ มอบหมายบุคลากรจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เพื่อแสดงความภาคภูมิใจของคนในชาติไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์
เป็นธงชาติไทย โดยกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)