สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมเปิดท้องฟ้าจำลองพิษณุโลกและมหกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสุข และการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสุข ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 28 กันยายน 2566 นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี
ครูผู้ช่วย ร่วมเปิดท้องฟ้าจำลองพิษณุโลกและมหกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสุข และการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสุข ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ

โดยในพิธีเปิด นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นางสาวทรงศรี
วิระรังษิยากรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกล่าวต้อนรับโดย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารดาราศาสตร์
และอวกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก