สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และกฎหมายลำดับรองของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี
ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และกฎหมายลำดับรองของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารราชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร