สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2567 นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ และนายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี หัวหน้า
งานแผนงาน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยมีนายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

แชร์

Facebook