สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2567 ครั้งที่1/2567

  วันที่ 21 มิถุนายน 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2567 ครั้งที่1/2567 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดในพื้นที่โครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ศศช.ในพื้นที่ปกติ เข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวเอื้อมพร ศรีภูวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสัมมนา1สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ และการถึงประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

แชร์

Facebook