สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำภาคเหนือ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ มอบหมายให้บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำภาคเหนือ ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน Cyber security and PDPA โดยมีนางสาวฐิติพร บุทธิจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ
ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

แชร์

Facebook