สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเทคโนโลยี

นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ และ นายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี ครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ให้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย
โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

แชร์

Facebook