สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนบน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ พร้อมด้วยข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนบน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
โดยมีนางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2567
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

แชร์

Facebook