สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “ว้นวิชราวุธ”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง