สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” น้อมรำลึกถึงวันวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกถึงวันวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ถือเป็น “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร