สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันส่งเสริม การเรียนรู้ภาคเหนือเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 2567

วันที่ 3 มกราคม 2567 นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันส่งเสริม การเรียนรู้ภาคเหนือเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 2567 และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป