สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ภายใต้แนวคิว “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 คณะข้าราชการครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมงานวันครูครั้งที่ 68 ภายใต้แนวคิว “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี ในการจัดงานวันครูครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม ณ อาคารหอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง