สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” วันกองทัพไทย ประจำปี 256

   วันที่ 18 มกราคม 2567 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2567 เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า นับเป็นยุทธหัตถีทางบกครั้งยิ่งใหญ่ ชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง