สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สร้างสรรค์สานสัมพันธ์ชาว สกร. อำเภอเมืองลำปาง

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ นายธนวัฒน์ นามเมือง และ นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม ข้าราชการครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สร้างสรรค์สานสัมพันธ์ชาว สกร. อำเภอเมืองลำปาง โดยมี นายวิทยา วงค์ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และมี นางสาวสุพรรณี วงศ์แสน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 21 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง