สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดประชุมวางแผนนิเทศงาน สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดประชุมวางแผนนิเทศงาน สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมจามรี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นางสาวฐิติพร บุทธิจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน นครสวรรค์ พิจิตร และข้าราชการครู ผู้รับผิดชอบงานนิเทศ ของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ