สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมงานประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2567

  วันทีี่ 31 มกราคม 2567นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ พร้อมด้วย
นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ และ นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม ข้าราชการครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมงานประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ สวนสาธารณะภิรมย์ธาร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง