สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมให้การต้อนรับศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในการลงพื้นที่มอบแนวทางการตรวจราชการ และตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมการตรวจราชการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง