สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกน ในพื้นที่โครงการ กพด. และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (14 กุมภาพันธ์ 2567) นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการและมอบนโยบายการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกน ในพื้นที่โครงการ กพด.
และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารระดับภาค จังหวัด อำเภอ ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 14 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่ กพด.ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน พังงา และจังหวัดที่มีพื้นที่ ศศช.(พื้นที่ปกติ)ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567