สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สกร.ลำปางเกมส์สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567

    สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ มอบหมายให้ นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้วนายสมบัติ
สร้อยจักร และ นางสาวสิริลักกษณ์ เป็งคำ ข้าราชการครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สกร.ลำปางเกมส์สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
และมี นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง