สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567”

วันที่ 18 มีนาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ นำโดย นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ ร่วมกับสํานักงาน สกร.จังหวัดลําปาง เนื่องใน
“วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567” โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
และเยี่ยมชมนิทรรศการของ สกร.อำเภอ 13 อำเภอ ในจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมร่มไทร สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ 

แชร์

Facebook