สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 31 มีนาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ นำโดย นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน สกร.ภาคเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

แชร์

Facebook