สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ครู ศศช.)

 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ  โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ครู ศศช.) หลักสูตรด้านการพัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีครู ศศช.จากพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 4 จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  น่าน และ ตาก จำนวน 56 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่   โดยมีนายสังข์  กาญจนเพิ่มพูน  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรม  และได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  ผู้อำนวยการสกร.จังหวัดเชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ  คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ  พงษ์ลี้รัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะนวัตกรรมเทคโลโลยีและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

 

แชร์

Facebook