สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจากท่าน ผู้อำนวยการสถาบัน สกร.ภาคเหนือ

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน สกร.ภาคเหนือ นำโดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการถาบัน สกร.ภาคเหนือ ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจาก นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน สกร.ภาคเหนือ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

แชร์

Facebook