สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ สืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

  สถาบัน สกร.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ สืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล นำโดยนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ
สถาบัน สกร.ภาคเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสถาบัน สกร.ภาคเหนือ ณ ศาลาพระพุทธ และศาลาเจ้าพ่อคำลือ วันที่ 17 เมษายน 2567 ณ สถาบัน สกร.ภาคเหนือ

แชร์

Facebook