สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ นำโดย นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน สกร.ภาคเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สถาบัน สกร.ภาคเหนือ ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจาก คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ผศ.คร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริ พรมดี อาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ...หญิง ชนัดดา บุญฤทธิ์ รอง ผกก. ฝอ.ภ.จว.ลำปาง และนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร. จังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 วันที่ 17 เมษายน 2567 

แชร์

Facebook