สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และรดน้ำดำหัว ขอพร

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ของสถานศึกษา สถาบัน สกร.ภาคเหนือ นำโดย นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน สกร.ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการฯ และรดน้ำดำหัว ขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการฯ
คือ นายจำเริญ มูลฟอง อดีตผู้อำนวยการ สถาบัน สกร.ภาคเหนือ วันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

แชร์

Facebook