สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน”วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน สกร.ภาคเหนือ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ 
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน”วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำลึกในพระ มหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

แชร์

Facebook