สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบัน สกร.ภาคเหนือจัดการประชุมเขียนและบรรณาธิการเนื้อหาบทความความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ในระบบออนไลน์รูปแบบเว็บบล็อก

  สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยส่วนจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ จัดการประชุมเขียนและบรรณาธิการเนื้อหาบทความความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้
ในระบบออนไลน์รูปแบบเว็บบล็อก ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2567 ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยการประชุม ในครั้งนี้มีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน สกร.ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม คณะทำงานประกอบด้วยบุคลากรจากสถาบัน สกร.ภาคเหนือ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะบรรณาธิการ และให้คำแนะนำในการเขียนบทความแก่คณะทำงาน โดยเนื้อหาบทความความรู้ ที่ผ่านการบรรณาธิการในครั้งนี้ จะได้นำไปจัดทำบทความความรู้ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์คลังความรู้ในระบบออนไลน์ ของสถาบัน สกร.ภาคเหนือ (northnfe.blogspot.com) ต่อไป

แชร์

Facebook